LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT

Kiinnittäminen on välineiden kehityksestä huolimatta edelleen lastuavan työstön ongelmakohta. Automaattiseen kiinnittämiseen on teoreettisia ratkaisuja, mutta ne eivät ole vielä yleistyneet.

Kiinnitystekniikan erojen vuoksi kiinnittäminen jakaantuu sorvattavien pyörähdyskappaleiden kiinnittämiseen ja jyrsittävien, avarrettavien ja porattavien kotelokappaleiden kiinnittämiseen. Varsinkin koteloiden, laattojen ja vipujen kiinnittäminen on niin tapauskohtaista, että siitä on muodostunut lastuavan työstön vaikeasti hallittava ja vaikeasti automatisoitavissa oleva "heikko lenkki".

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTÄMINEN
 2. KIINNITTÄMINEN SORVATTAESSA
 3. KIINNITTÄMINEN KIINNITYSTASOLLA JA APUPÖYDÄLLÄ
  1. KIINNITTÄMINEN KONERUUVIPURISTIMEEN
  2. KIINNITTÄMINEN SUORAAN PÖYDÄN PINNALLE
 4. VALMISTUKSEN SUUNNITTELU
  1. KIINNITYKSEN JA KIINNITTIMEN VALINTA
  2. LASTUAMISARVOJEN VALINTA
  3. KONEEN NOLLAPISTEEN SIIRTO TYÖKAPPALEEN MITATUKSI NOLLAPISTEEKSI
 5. TYÖKAPPALEEN KIINNITYKSEN SUUNNITTELU
  1. KIINNITYS RATKAISEE
  2. TYÖKAPPALEEN TUKEMINEN
  3. HELPOTA KAPPALEEN KIINNITYSTÄ TYÖSTÖKONEESEEN
 6. LASTUAMINEN
  1. TERÄN LASTUAMISGEOMETRIA
  2. LASTUAMISVOIMAT
  3. PÄÄ- JA OMINAISLASTUAMISVOIMAT
  4. LASTUAMISVOIMIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
  5. LASTUAMISVOIMIEN JA –TEHOJEN LASKEMINEN
 7. KIINNITYSVOIMAT JA NIIDEN LASKEMINEN
  1. KIINNITYSVOIMAT LEUKAISTUKOISSA
  2. KIINNITYSVOIMAT RUUVIKIINNITYKSESSÄ
  3. KITKA VAIKUTTAA TYÖKAPPALEEN KIINNIPITÄMISEEN
  4. KIINNITYSVOIMIEN LASKEMINEN
 8. KIINNITTÄESSÄ JA KONEIST. SYNTYVÄT MUODONMUUTOKSET
  1. LASTUAMISVOIMIEN AIHEUTTAMAT MUODONMUUTOKSET
  2. KIINNITYKSEN AIHEUTTAMAT MUODONMUUTOKSET
 9. PALETTITYYPIT
  1. PALETIT