TUOTANTO­VÄLINE-KIRJASARJAN OSAT

OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT

OHJAIMET JA KIINNITTIMET

LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET

MUOTIT

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT)

OSA 2. MENETELMÄT

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY

SUUNNITTELU

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI