3D-valmistus

Materiaalia lisäävissä valmistusmenetelmissä kappale tehdään 3D mallin pohjalta materiaalikerroksia lisäämällä.

Tuottavuusvaatimukset ovat ohjanneet työstömenetelmien kehitystä yksittäisistä prosesseista kohti yhdistelmätyöstöä eli hybridityöstöä. Perinteisissä yhdistelmätyöstökoneissa on esimerkiksi sorvaus ja jyrsintä pyörivillä työkaluilla toteutettuna. Näin akselimaisiin kappaleisiin on voitu jyrsiä kiilaurat samalla kiinnityksellä. Nyt on kehitetty erilaisia hybridikoneita, jossa on ainetta lisäävät toiminnot sekä koneistus yhdistettynä. Materiaalia lisäävissä hybridityöstömenetelmissä kerrostettua materiaalia sulatetaan laserilla ja laserilla sulatettua materiaalia kerrostetaan. Menetelmässä voidaan käyttää erilaisia seosmateriaaleja tai monimateriaaleja.

Materiaalia lisäävää valmistusta käytetään useilla teollisuuden aloilla. Sovellutuskohteita ovat mm. yksittäiset komponentit, ihmisen varaosat (implantit, hammasraudat jne.), auto- ja lentokoneteollisuuden komponentit, keveyttä vaativat rakenteet, lujuus- ja paino-optimoidut rakenteet sekä sovellutuskohteet, joissa eri materiaalien liitetään toisiinsa.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. MATERIAALIA LISÄÄVÄN TULOSTUKSEN KEHITYSVAIHEITA
 2. MATERIAALIA LISÄÄVÄ VALMISTUKSEN PERIAATE
 3. AINETTA LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN ETUJA
 4. AINETTA LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN MAHDOLLISUUKSIA
  1. Protovalmistus
  2. Varaosavalmistus
  3. Uudet sovellutusalueet
  4. Ainetta lisäävä valmistus työvälineiden ja muottien valmistuksessa
  5. Työkalupitimen valmistus
 5. AINETTA LISÄÄVÄ VALMISTUS NOPEUTTAMAAN JA
  YKSINKERTAISTAMAAN PEREINTEISIÄ TUOTANTOTEKNOLOGIOITA
  1. Ainetta lisäävän valmistuksen käyttö valutuotetekniikassa
  2. Yleisemmät AM-teknologiat
 6. SUUNNITTELUSSA JA VALMISTUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA
  1. Kokoa ja muotoa rajoittavia tekijöitä
  2. Käytettäviä metalliseoksia
  3. Tuotannon tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
 7. HYBRIDITYÖSTÖMENETELMÄT
  1. Hybridivalmistuksen edut