MAGNEETTI­KIINNITTIMET

Magneetti-istukoilla on laaja käyttönsä magnetoituvista aineesta valmistettavien työkappaleiden kiinnittämiseksi lastuamisliikkeen suuntaisia pintoja koneistettaessa. Niitä käytetään erityisesti hioma- mutta myös jyrsinkoneissa sekä sorveissa ja höylissä, myös koneistuskeskuksissa.

Työkappaleen aine on avainasia. Magneettisesti voidaan kiinnittää vain magnetoituvia aineita. Tärkeimmät näistä ovat hiili- ja vähänseostetut teräkset, huonommin kiinnittyvät runsaasti seostetut teräkset ja valuraudat. Austeniittiset syöpymistä kestävät teräkset eivät kiinnity lainkaan eivät epämagneettiset valuraudat, kupari- ja kevytmetalli jne.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1.  
  1. YLEISTÄ
  2. TYÖKAPPALE MAGNEETTISESSA PIIRISSÄ
  3. MAGNEETTISESSA PIIRISSÄ PÄTEE RIIPPUVUUS
  4. ISTUKAN MAGNEETTIKENTÄN AIKAANSAAMINEN
   1. Sähkömagneetit
   2. Kestomagneetit
   3. Sähkökestomagneetit (YSK)
    1. Yhdistetty sähkökestomagneetti (YSK)
    2. Miten YSK-magneetti toimii?
    3. Entä lastut
    4. Automaattinen sopeutuminen
    5. Mihin YSK-magneetit soveltuvat
  5. LASKUESIMERKKEJÄ QS-ISTUKOIDEN SUORITUSKYVYSTÄ