HITSAUKSEN MEKANISOINTI­LAITTEET

Tehokkain tapa parantaa kaariaikasuhdetta on hitsauksen mekanisointi ja automatisointi. Hitsauksen mekanisoinnilla voidaan vaikuttaa muun muassa hitsauksen tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen ja hitsin ulkonäköön. Mekanisointilaitteet voidaan jakaa karkeasti hitsauspään kuljettimiin ja kappaleenkäsittelylaitteisiin. Hitsauspään kuljettimia ovat esimerkiksi erilaiset traktorit, kisko- ja tankokuljettimet. Kappaleenkäsittelylaitteita ovat muun muassa pyörityspöydät ja -rullastot.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. TERVEYS JA TURVALLISUUS HITSAUSTYÖSSÄ
  1. ERGONOMIA
  2. HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN
 2. HITSAUKSEN APUVÄLINEITÄ
  1. APUPALAT
  2. NOSTOAPUVÄLINEET
 3. KAARIAIKASUHTEEN PARANTAMINEN
  1. 8760-FILOSOFIA
  2. TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN
 4. MEKANISOIDUSTI HITSATTAVAT HITSAUSLIITOKSET
  1. HITSAUKSEN MEKANISOINTI JA AUTOMATISOINTI
 5. KEVYTMEKANISOITU HITSAUS
  1. HITSAUSPOLTTIMEN KULJETTIMET
   1. Pyörillä kulkevat kuljettimet
   2. Kiskoilla kulkevat kuljettimet
   3. Työkappaleeseen kiinnitettävät kuljettimet
   4. Orbitaalihitsaukseen soveltuvat kuljettimet
 6. KAPPALEENKÄSITTELYLAITTEET
  1. HITSAUSPÖYTÄ
  2. VASTAPÖYTÄPARI
  3. PYÖRITYSRULLASTO
  4. HIHNAPYÖRITYSLAITE
  5. KAPPALEENKÄSITTELYLAITTEIDEN KÄYTETTÄVYYS
 7. HITSAUSKIINNITIN
  1. MILLAINEN ON HYVÄ JA HALPA HITSAUSKIINNITIN?
  2. HITSATTAVIEN OSIEN KIINNITYSTAVAT
  3. HITSAUSKIINIITTIMEN VAATIMUKSET
  4. KIINNITTIMEN SUUNNITTELU
   1. Osien paikoittaminen
  5. OSIEN KIINNITTÄMINEN
  6. KIINNITTIMEN MITOITUS JA MUOTOILU
  7. LÄMPÖJÄNNITYSTEN JA VETELYJEN HUOMIOON OTTAMINEN
   1. Hitsausjärjestys jännitysten ja muodonmuutosten vähentämiseksi
  8. ROISKEIDEN VAIKUTUKSEN ELIMINOINTI
  9. HITSAUSKIINNITTIMEN VAATIMUKSET
 8. HITSATTAVAT OSAT TOISTENSA PAIKOITUSELIMENÄ
  1. LASERLEIKKAUS
 9. ROBOTTIHITSAUS
 10. ROBOTTIEN YHTEISTYÖ HITSAUKSESSA
  1. TYÖKALUTIETO ROBOTTIHITSAUKSEN ONGELMA
 11. KEHITYSPIIRTEITÄ