LEVYTYÖ­KESKUSTEN TYÖKALUT

Levyntyöstössä käytettävät lävistystyökalut koostuvat kolmesta pääosasta: pistin, irrottaja ja tyyny. Muita mahdollisia osia ovat jousipesä jousineen ja kiinnitys- ja kohdistuselimet.

Levytyökeskuksien työkaluja ei ole standardisoitu ja niinpä jokaisella valmistajalla on oma työkalujärjestelmä. Tämä aiheuttaa merkkiriippuvuutta seuraavia koneita hankittaessa ja toimintariippuvuutta työkaluja ostettaessa.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

LEVYTYÖKESKUSTEN TYÖKALUT

  1. LEVYTYÖKESKUS – ENEMMÄN KUIN PELKKÄ LÄVISTIN
  2. TYÖKALUJÄRJESTELMÄ
  3. VÄLYS
  4. JÄTEPALAN NOUSU
  5. NAKERRUS
  6. PISTIMEN PÄÄN MUOTO JA LÄVISTYSVOIMA
  7. PISTIMEN TiN-PINNOTUS
  8. RAUTARUUKIN ERIKOISLIJIEN TERÄSTEN LÄVISTÄMINEN
  9. TYÖKALUJEN HUOLTO
  10. TYÖKALUHÄIRIÖT