JONOLEIKKAIN

Työn tarkoituksena on suunnitella jonoleikkain kruunukorkin avaajaa varten. Kruunukorkin avaajasta piirustus lähdeaineiston mukana.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

JONOLEIKKAIN, ryhmäharjoitustyö

Tämä jonoleikkain-harjoitustyö on tehty TTKK:ssa Tuotantotekniikan laitoksella, Työvälinesuunnittelun, 27140, ryhmäharjoitustyönä lukuvuonna 1991–1992.

 1. Tehtävän ratkaisun ohjeet
 2. Lähdeaineisto, MET–sivut
 3. Ryhmätyön tulostus
  1. Työn tarkoitus
  2. Materiaalin valinta
  3. Leikattavan kappaleen tarkkuus
  4. Reiät
  5. Leikkaussuunnitelma
  6. Leikkausvoima
  7. Puristimen puristusvoima
  8. Leikkausväli
  9. Painopisteen määritys
  10. Leikkaimen rungon valinta
  11. Pistimen ja tyynyn toleranssialueiden sijoittuminen reiän toleranssialueeseen nähden
  12. Tyynyn mitat
  13. Tyynyn materiaali
  14. Pistin
  15. Pistimen materiaali
 4. Jonoleikkain, kruunukorkin avaajalle