PAINOSORVAUS

Painosorvaus on yksi vanhemmista metallin muovausmenetelmistä. Muinaiset egyptiläiset kehittivät sen savenvalajan dreijasta. Painosorvaus on yleensä pyöreän ohutlevyn muovausta muotin päällä niin, että pyöritetään sorvissa sekä muottia että muovattavaa kappaletta ja painetaan muovaavaa työkalua kappaleen pintaa vasten.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. PAINOSORVAUKSEN HISTORIAA
 2. TEKNIIKAN KUVAUS
 3. KÄSIPAINOSORVAUS
 4. AUTOMAATTI- JA NC-PAINOSORVAUS
 5. VENYTYSPAINOSORVAUS
  1. Putken painosorvaus
  2. Leikkausmuovaus
 6. PROFILOINTIPAINOSORVAUS
 7. PAINOSORVAUSMATERIAALIT
 8. PAINOSORVAUSMUOTTI
 9. SOVELLUTUS TEOLLISUUDESSA