TUOTANTO­VÄLINE-KIRJASARJA

KIRJASARJAN KOHDERYHMÄ

Monipuolisuutensa ansiosta kirjasarjan kohderyhmä on laaja:

  • Tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat.
  • Tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät.
  • Ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.