TUOTANTO­VÄLINE-KIRJASARJA

KIRJASARJA ON TARKOITETTU?

Monipuolisuutensa ansiosta kirjasarjan kohderyhmä on laaja:

  • Tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat.
  • Tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät.
  • Ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN

Toimitusjohtaja Timo Hertell, TH-Tools Oy:stä soitteli minulle joskus vuoden 2013 kesällä ja kysyi, että voisinko tulla mukaan yhdeksi asiantuntijaksi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaan Työvälinevalmistuksen oppikirjaan. Kirjan tulee olla suunnattu ammattioppilaitoksen tarpeisiin.

Timon vastuualueena kirjassa ovat mm. Ohjaimet ja Kiinnittimet, joita hän tarjosi kirjoitettavakseni. Otin tehtävän vastaan ja aloin kirjoittamaan tähän ryhmään kuuluvia oppimateriaaleja.

OPH joutui vuonna 2019 säästösyistä pysäyttämään hankkeita. Loppukeväästä 2019 Työvälinevalmistuksen oppimateriaalihanke päätettiin lopettaa, koska alan koulutus on muuttunut. Tekijänoikeudet OPH palautti meille kirjoittajille. Pikkuhiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen.

Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun (nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987–2012. Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR:iin (Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden 'lastujen' korista löytynee jokaiselle tarkkaavaiselle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri.

Lue lisää: Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016
Lue lisää: Ammatillinen koulutus