ROBOTIN TYÖKALUT
tartunta­järjestelmät

Robotin työn kannalta on oleellista, että käytettävät tarraimet tai työkalut ovat toimivia ja sopivat valittuun tehtävään. Tarraimen suunnittelun ongelma on, että tarraimen ja siirrettävän kappaleen paino ei saa ylittää robotin maksimikuormitusta. Lisäksi painopisteen pitää olla tarpeeksi lähellä työkalulaippaa. Robotti liikkuu nopeasti, jolloin kiihdytyksistä ja hidastuksista aiheutuu suuria rasituksia mekaniikalle. Turvallisuussyyt edellyttävät, että siirrettävä kappale ei saa irrota robotin otteesta.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. ROBOTTI
  1. ROBOTIN MÄÄRITELMÄ
  2. ROBOTTITYYPIT
  3. ROBOTTIJÄRJESTEMÄ
 2. ROBOTTITARRAIMET JA MUUT TYÖKALUT
  1. TARRAIMEN SUUNNITTELU JA VALINTA
  2. TARRAINTYYPIT
   1. Mekaanisesti toimivat tarraimet
   2. Pneumaattiset sormitarttujat
   3. Magneettitarraimet
   4. Alipainetarraimet
   5. Vakiotarraimet
   6. Älykkäät anturoidut tarraimet
   7. Muita tarraimen lisävarusteita
  3. KESKITTÄVÄ TAI EI-KESKITTÄVÄ TARTUNTA
  4. TARRAIMEN, SORMIEN JA TYÖKALUJEN VAIHTOJÄRJ.
   1. Automaattiset vaihtojärjestelmät
   2. Manuaaliset vaihtojärjestelmät
  5. ROBOTISSA KÄYTETTÄVÄT MUUT TYÖKALUT
 3. ROBOTTISÄRMÄYS eli esimerkki tarraimen käytöstä
 4. KONENÄKÖJÄRJESTELMÄ TARRAIMEN APUNA
  1. ROBOTTI NC-SORVILLA