KOKOONPANON TYÖVÄLINEET

Tuotteita kokoon pantaessa työntekijältä edellytetään monipuolista perusosaamista esimerkiksi mekaniikasta, sähkötekniikasta, elektroniikasta, pneumatiikasta tai hydrauliikasta. Myös erikoistuminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä tuotteet sisältävät monia eri tekniikoita.

Yleinen tapa liittää kappaleet toisiinsa on ruuvaaminen. Jopa 80 prosenttia kaikista liitoksista on ruuviliitoksia. Ruuviliitosten suurimpana etuna voidaan pitää sitä, että rakenne voidaan purkaa ja koota aina uudelleen. Tässä luvussa käsitellään laajasti ruuvien kiristystyökaluja. Niitä ovat käsi-, paineilma-, sähkö- ja hydrauliset momenttiavaimet.

Kokoonpanotyössä myös ergonomia ja työturvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä, etenkin nostotöissä. Öljyhydrauliikka letku- ja putkiasennelmissa isoine paineineen muodostaa oman osaamisalueensa, samoin laakereiden ja tiivisteiden asennus. Osuuden lopuksi käsitellään myös putoamisen estäviä työtelineitä ja suojakaiteita.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. KOKOONPANOTYÖ
  1. KOKOONPANOTYÖN HAITAT VÄHEMMÄKSI
 2. PAINEILMAN AVULLA TOIMIVAT LAITTEET
  1. PAINEILMAKETJUN RAKENNE
  2. PAINEILMAVARUSTEET
  3. PAINEILMAVUOTOJEN MERKITYS
 3. PULTTI- JA RUUVILIITOS
  1. PURISTUSVOIMA JA MOMENTTI
  2. PULTIN JA MUTTERIN LUJUUSMERKINNÄT
  3. VETOMURTOLUJUUS
  4. MYÖTÖRAJA
 4. ÖLJYHYDRAULIIKKA TYÖVÄLINEISSÄ
  1. LETKUASENNELMAT
  2. PUTKIASENNELMAT
  3. HYDRAULIIKAN PUTKISTOASENTAJAN PASSI
 5. RUUVIEN KIRISTYSTYÖKALUT
  1. MOMENTTITYÖKALUT
  2. SÄHKÖKÄYTTÖISET RUUVIVÄÄNTIMET
  3. HYDRAULISET MOMENTTIVÄÄNTIMET
  4. VETOKIRISTYSTYÖKALUT, HYDRAULISET
 6. LAAKERIEN ASENNUSTYÖKALUT
  1. INDUKTIOLÄMMITTIMET
  2. LYÖNTITYÖKALUT
  3. HYDRAULIMUTTERIT
  4. RAKOTULKIT
  5. ULOSVETÄJÄT
 7. TIIVISTEIDEN ASENNUSTYÖKALUT
  1. AKSELITIIVISTEEN ASENNUSTARVIKKEET
  2. MÄNNÄNVARREN JA O-RENKAAN ASENNUSTYÖKALUT
 8. TYÖTELINEET JA TIKKAAT
  1. SIIRRETTÄVÄT TYÖTELINEET
  2. TYÖPUKIT
  3. TIKKAAT
  4. OPASTUS JA OHJAUS TELINEIDEN KÄYTTÖÖN
 9. NOSTOAPUVÄLINEET
  1. OPASTUS JA KOULUTUS
  2. NOSTOAPUVÄLINEEN MÄÄRITELMÄ
  3. KETTINKIRAKSIN RAKENNE
  4. SAKKELIT, NOSTOSANKA JA NOSTOSILMUKKARUUVIT
  5. NOSTOAPUVÄLINEIDEN JATKUVA TARKKAILU
 10. KOKOONPANO
  1. PAIKKAKOKOONPANO
  2. LINJAKOKOONPANO
 11. TYÖTURVALLISUUS