PAINEVALU­MUOTTI JA -VALU

Painevalukoneen valuisku on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa eli lähestymisvaiheessa kone täyttää muotin sisäänvalu -kanavan kohdalle. Tällöin männän ja sulun liikkumisnopeus on hidasta. Toisessa vaiheessa eli täyttövaiheessa valumateriaali puristetaan muottiin sekunnin murto-osassa. Kolmas vaihe on tiivistysvaihe, jossa sulaa puristetaan ja pidetään paineessa kunnes se on jähmettynyt. Kolmas vaihe kestää sekunnista muutamiin sekunteihin valumateriaalista riippuen. Painevalukoneiden materiaalisulan puristuspaine on 20 – 200 MPa, mikä edellyttää koneelta myös suurta sulkuvoimaa.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. PAINEVALU
 2. PAINEVALUKONE
 3. VALUISKU
 4. KYLMÄKAMMIOMENETELMÄ
 5. KUUMAKAMMIOMENETELMÄ
 6. PAINEVALUMUOTTI
  1. Muotinosat
  2. Valujärjestelmä
  3. Lämmönsäätöjärjestelmä
  4. Keernat ja inserttilevy
  5. Ulostyöntöjärjestelmä
  6. Vastapäästöllisten muotojen muovaamiseen tarkoitetut laitteet