TAKOMUOTIT

Kuumataonta on eräs vanhemmista metallituotteiden valmistusmenetelmistä. Taonnalla voidaan saavuttaa hyvät työkappaleen mekaaniset ominaisuudet, kuten lujuus ja sitkeys, lyhyt tuotannon kappaleaika ja korkea tuottavuus. Taottujen tuotteiden jälkityöstötarve on usein vähäinen ja menetelmällä voidaan valmistaa monimuotoisia kappaleita. Taontaan sopiva materiaalivalikoima on erittäin laaja käsittäen tavalliset rakenne-, nuorrutus-, hiiletys- ja nitrausteräkset sekä useimmat erikoisteräkset sekä laajan joukon ei-rautametallisia seoksia, kuten Al-, Cu-, Ti- ja Ni-seokset.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

TAKOMUOTTI

 1. YLEISTÄ TAONNASTA
 2. KAIVERRUKSEN SUUNNITTELU
 3. KAIVERRUKSEN MITOITUS
 4. PURSEURA
 5. MUOTIN ULKOINEN MUOTO
 6. MUOTIN AINE JA KOVUUS
 7. MUOTIN VALMISTAMISESTA
  1. Tuotesuunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa muotin valmistettavuuteen
  2. Taustaa
  3. Muottimateriaalin valinta
  4. Tuotteen geometriset muodot valmistuksen kannalta
  5. Yhteenveto
  6. Pintakäsittely
 8. PURSEENPOISTO