LEIKKAIN, SYVÄVETO­TYÖKALU JA VENYTYS­MUOVAUS

LEIKKAIN: Leikkaimen suunnittelun lähtökohtana on sillä valmistetavan osan vaatimukset ja ominaisuudet. Tuotteen lähtötiedot saadaan tuotepiirustuksesta. Seuraavaksi osa sijoitetaan levyrainalle. Tällöin pyritään hukkamateriaalin minimointiin sekä osan toiminnan ja mittatarkkuuden kannalta järkevään sijoitteluun. Rainasijoittelu vaikuttaa ratkaisevasti myös työkalun valmistuskustannuksiin.

SYVÄVETOTYÖKALU: Syvävedossa materiaali muokkauslujittuu, sen sitkeys huonontuu ja kriittinen murtumaan johtava venymä pienenee. Mutkikkaita muotoja ja syviä kuppeja vedettäessä joudutaan materiaalin lujuusominaisuudet palauttamaan lähtötilaa vastaavaksi välihehkutuksella.

VENYTYSMUOVAUS: Venytysmuovauksessa aihion luistaminen työkalun reunoilla on estetty, jolloin levy venyy ja ohenee muovauksen aikana. Puhdas venytysmuovaus ei ole kovin tavallinen valmistusmenetelmä, mutta syvävetoon yhdistettynä se on yleinen.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. JOHDANTO
 2. LEIKKAIMEN SUUNNITTELU
  1. Rainakuva
  2. Puristusvoiman ja voiman tarpeen määritys
   1. Leikkausvoima
   2. Taivutusvoima
   3. Voimakeskipisteen määritys
   4. Leikkaustyö
  3. AKTIIVISESTI TYÖSKENTELEVÄT OSAT
   1. Leikkausväli
   2. Leikkausväli tyynyyn vai pistimeen
   3. Pistimet ja tyynyt
   4. Pistimen suunnittelu
   5. Tyynyn suunnittelu
  4. ASENNOIVAT OSAT
  5. PIDÄTTÄVÄT JA POISTAVAT OSAT
  6. TYÖLIIKKEEN SUUNNAN MUUTTAMINEN
  7. KIINNITTÄVÄT, OHJAAVAT JA LIITTÄVÄT OSAT
 3. SYVÄVETOTYÖKALUT
  1. Syvävetolevyt
 4. VENYTYSMUOVAUS
 5. PULLISTUS- / SYVÄVETOTYÖKALUN SUUNNITTELU
 6. PURISTUSTYÖKALUJEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYVIÄ