MATERIAALI­TEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSIT­TELY

Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat niin hyvin muunneltavissa. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea niiden ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa erilaisin lämpökäsittelyin. Kun valmistetaan terästä, hiilipitoisuudella on erittäin suuri vaikutus niin lujuuteen kuin sitkeyteenkin. Ne molemmat ovat tärkeitä ominaisuuksia. Materiaaleissa käsitellään erityisesti työkaluteräksiä ja työkalualumiinia.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. MATERIAALIT
  1. RAKENNETERÄKSET
  2. NUORRUTUSTERÄKSET
  3. HIILETYSTERÄKSET
  4. INDUKTIOTERÄKSET
  5. TYPETYSTERÄKSET
  6. TYÖKALUTERÄKSET
  7. ALUMIINIT JA ALUMIINITERÄKSET
  8. TYÖKALUALUMIINIT
 2. LÄMPÖKÄSITTELYT
  1. LÄMPÖKÄSITTELYN PERUSTEET
  2. TERÄKSEN KLASSISET LÄMPÖKÄSITTELYT
  3. REKRISTALLISAATIOHEHKUTUS
  4. PINTAKARKAISUMENETELMÄT
  5. TYÖKALUTERÄKSEN KARKAISU
  6. PAKKASKARKAISU
  7. LÄMPÖKÄSITTELYYN TARKOITETUT UUNIT JA LAITTEET
  8. MITTAMUUTOKSET KARKAISUSSA
  9. ALUMIININ LÄMPÖKÄSITTELYT
 3. PINNOITUSMENETELMÄT
  1. ELEKTROLYYTTISET PINNOITUKSET
  2. PVD-PINNOITUS
  3. TYÖKALUALUMIININ PINNOITUKSET
 4. KAARKAISTUJEN KAPPALEIDEN KOVUUSMITTAUS
  1. ROCWELL-MENETELMÄ
  2. VICKERSIN MENETELMÄ
  3. BRINELLIN KOVUUSKOE