KIPINÄTYÖSTÖ

Työstökoneiden ja ennen kaikkea lastuavien työkalujen huima kehitys viime vuosina mahdollistaa karkaistujen aineiden lastuavan työstön. Siitä huolimatta työvälineissä esiintyy usein muotoja, joita on hankalaa tai jopa mahdotonta valmistaa lastuamalla.

Kipinätyöstö on menetelmä, joka tekee edellä kuvatun laisesta mahdottomuudesta mahdollisen. Siinä työkalu (elektrodi tai lanka) poistaa ainetta työkappaleesta sähköisesti ilman mekaanista kosketusta. Työkappaleen täytyy olla sähköä johtavaa, mutta aineen kovuus ei vaikuta valmistettavaan muotoon. Aineen poisto on suhteellisen hidasta, mutta kipinätyöstötekniikalla pystytään tekemään erittäin tarkkoja ja pieniä, viimeisteltyjä muotoja.

Kipinätyöstö voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: uppokipinätyöstöön, kipinäporaukseen ja lankakipinätyöstöön. Tässä luvussa tullaan käsittelemään näiden kaikkien osa-alueiden erityispiirteitä ja tapoja, joilla niitä hyödynnetään työvälinevalmistuksessa.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. JOHDANTO
 2. KIPINÄTYÖSTÖN HISTORIAA
 3. KIPINÄN SYNTY
 4. KIPINÄTYÖSTÖMENETELMÄT
  1. Uppokipinätyöstö
   1. Uppokipinätyöstön edut ja haitat
   2. Uppokipinätyöstön käyttökohteet
   3. Elektrodimateriaalit
   4. Kipinävälit
   5. Elektrodin valmistus
   6. Työn vaiheistuksen kuvaus
   7. Ohjelmointi ja työkierrot
   8. Automatisointi
  2. Kipinäporaus
  3. Lankakipinätyöstö
   1. Työkaluna lanka
   2. Lankakipinätyöstön edut ja haitat
   3. Lankakipinätyöstön käyttökohteet
   4. Kiinnitinjärjestelmät
   5. Työkappale ja aihio lankasahauksessa
   6. Työstön erityispiirteet ja ohjelmointi
 5. YHTEENVETO