KONETURVAL­LISUUS

Tässä kirjassa tarkastellaan koneiden käyttöön liittyviä vaaratekijöitä. Valmistajain ja työnantajain vastuuta koneen elinkaaren aikana ja kuinka vastuu jakaantuu valmistajan ja työnantajan välillä. Koneen valmistajan tehtävissä arvioida koneen riskit ja suunnitella ja rakennuttaa kone olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Koneen soveltamisalaan kuuluvien omien nostoapuvälineiden tekemiseen kuuluu käytännössä koneen valmistajan vaatimukset.

Kirjan lopussa käsitellään työantajan työsuojelutehtäviä, toimitusvelvollisuuksia ja työntekijän velvollisuuksia.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1. KONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAARATEKIJÖITÄ
 2. KONEEN ELINKAARI
  1. Valmistajan vastuu, koneasetus (2008/400)
  2. Työnantajan vastuu, käyttöasetus (2008/403)
 3. VALMISTAJAN TEHTÄVÄT
  1. Riskien arviointi
  2. Selvittää konetta koskevat turvallisuusvaatimukset
  3. Suunnitella ja rakennuttaa kone olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti
  4. Koneen tekninen tiedosto
  5. Koneen mukana toimitettava dokumentaatio
 4. SOVELTAMISALA
  1. Koneet ja koneen määritelmä
  2. Vaihdettavat laitteet
  3. Turvakomponentit
  4. Nostoapuvälineet
  5. Nostoköydet, -ketjut ja –vyöt
  6. Nivelakselit
  7. Osittain valmiit koneet
 5. KONEIDEN TURVALLISUUS
 6. OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
  1. Riskin arviointi
 7. MITEN SINUSTA VOI TULLA KONEEN VALMISTAJA
  1. Teet itse kone: selvin tapaus
  2. Käytetyn ja käytössä olevan koneen uudistaminen
  3. Uuden koneen (koneyhdistelmän) hankinta
  4. Omien nostoapuvälineiden tms. tekeminen
 8. NOSTOAPUVÄLINEET
  1. Nostoapuvälineen määritelmiä
  2. Opastus ja koulutus
  3. Nostoapuvälineen tiedot ja merkinnät
  4. Kettinkiraksin rakenne
  5. Sakkelit, nostosanka- ja nostosilmukkaruuvit
  6. Merkintälevyke
  7. Nostoapuvälineen käyttö ja tarkastus
 9. NOSTOAPUVÄLINEET, OMA JA ULKOPUOLINEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS
  1. Omaan käyttöön valmistetut nostoapuvälineet
 10. Työnantajan työsuojelutehtävät ja toimitusvelvollisuus
 11. Työntekijän velvollisuudet