TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA

Työstötekniikkaan vaikuttavia päätekijöitä ovat: Työkalu, työkappale, kone, kiinnitysvälineet ja apulaitteet (lastuamisneste).

Työstöarvoja: Lastuamisnopeus, syöttö ja lastunsyvyys.

Jos tunnetaan lastun irrottamiseen tarvittava lastuamisvoiman suuruus, voidaan laskea vaadittava koneteho ja kiinnityslaitteet.

Kirja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.

Kirjan sisällyksestä mainittakoon:

 1.  
  1. TYÖSTÖTEKNIIKKAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
  2. LASTUAMISVOIMAT SORVAUKSESSA
  3. TYÖKALUN KULMAT (SORVAUS)
  4. LASTUNMUODOSTUS
  5. LASTUAMISVOIMA
  6. IRTOSÄRMÄN MUODOSTUS
  7. TERÄN KULUMISEN ULKONÄKÖ
  8. VIISTE- JA KUOPPAKULUMINEN
  9. HARJOITUSTEHTÄVÄ 1
  10. HARJOITUSTEHTÄVÄ 2
  11. TALOUDELLINEN TERÄN KESTOAIKA
  12. TYÖKALUKUSTANNUKSEN LASKEMINEN, HARJ. TEHT. 3
  13. HARJOITUSTEHTÄVÄ 4